Botox behandlingar

Vad är Botox?

”Botullinumtoxin” eller som vi kallar ”botox” är ett nervgift som har en muskelforlammande effekt. Genom att blockera nervimpulser i de muskler som injicerats och då minskar musklernas sammandragningar.

Effekten håller sig mellan 4-6 månader och rekommenderas att göra behandlingen 2 gånger om året.

Man behandlar glabella(arga rynkan), panna och kråksparkar. När man gör botox behandling tas bilder före behandling och nu den ska komma på em ”touch up” inom 14 dagar.

Om man lider av muskel eller nervsjukdomar, är gravid eller ammar, äter antibiotika eller andra mediciner som kan påverka nervsignaler i musklerna bör man undvika behandlingen.

Vanliga biverkningar är svullnad och blåmärke. Allergi reaktioner i samband med botox behandling är ovanligt, om man inte haft reaktioner vid tidigare behandling.

Kontakta oss för mer information!