Etrebelle™

ETREBELLE är en kollagenstimulator gjord av biologiskt nedbrytbara PLA mikropartiklar och Hyaluronsyra.

ETREBELLE är en hybridfiller som har den dubbla fördelen med omedelbar volymeffekt från hyaluronsyran och nybildning av kollagen genom PLA (Poly D, L-laktid). Metoden baseras på idén att leverera PLA D, L mikropartiklar av HA (Sodium Hyaluronat), vilket inte bara ger omedelbart fysiskt stöd under huden, utan Etrebelle adresserar också volymförlusten genom nybildning av kollagen.

Etrebelle™

Med tanke på behandlingens relativa komplexitet kräver vi inte bara erfarenhet av injektioner utan även en specialutbildning.

Kursen baseras på både teori och praktik där vi arbetar på modeller. Efter avslutad kurs erhålls diplom och möjlighet att beställa Etrebelle.

Teori bakom Etrebelle™
Skillnad mellan Etrebelle™ och andra liknande produkter

Kontraindikationer
Konsultation
Hur en behandling går till – behandlingsprotokoll
Praktik
Med mera…